Erve Witharen


ERVE WITHAREN


Erve Witharen is de projectnaam van de oude ontginningsboerderij aan de Witharenweg op nummer 17a. De boerderij was het eigendom van de familie Veenstra, wonend aan de overkant en vroeger in gebruik bij de motorclub Route 66. Het bijbehorende bosje met schuren is eigendom van Jan Winters, Witharenweg 19.


Erve Witharen

Witharenweg 17a

zomer 2016


In de jaren 60 heeft de toenmalige eigenaar, de familie Praas (Marten, Mina en hun zoon Henk) een nieuwe boerderij gebouwd op de plek van een schuur aan de overkant van de weg. Daarmee heeft de oorspronkelijke boerderij de bestemming schuur gekregen.
In 2014 bleek het rieten dak van de boerderij zodanig te lekken dat reparaties niet veel meer uithaalden. Het dak moest vervangen worden. Daarvoor waren grofweg twee oplossingen:

* of goedkoop herstellen met golfplaten waardoor het oorspronkelijke karakter verloren zou gaan,

* of herstellen zodat deze, aan de buitenkant nog grotendeels oorspronkelijke ontginningsboerderij met bijbehorend erfbosje, behouden zou blijven.

situatie begin 2015Eigenaren, buurtbewoners en verenigingen vonden het belangrijk dat een zo oorspronkelijk mogelijke boerderij als herinnering aan de geschiedenis van Witharen behouden zou blijven en wilden zich inzetten om voor herstel en verbetering te gaan.

Daarom werd door het Plaatselijk Belang Witharen begin 2015 een projectplan bij de provincie ingediend.


Hierin staat beschreven wat er allemaal nodig is om boerderij en bosje met schuren te herstellen en wat er wordt ondernomen om iedereen, maar met name de bewoners van en betrokkenen bij Witharen, kennis te laten maken met de geschiedenis van het buurtschap.

Naast de bijdragen van de eigenaren en de inzet van veel bewoners werd de provincie gevraagd het project financieel te ondersteunen.

                                                                                                                                               


Zuidkant van de boerderij, 2016


Eind juni 2015 kwam het bericht dat de subsidie was toegekend en kon met het herstel en het opzetten van de activiteiten begonnen worden.


Voor de winter werd het tijdelijke zeil op het dak vervangen door een nieuw rieten dak. Het bosje werd opgeschoond en doorgeplant. In het voorjaar werd gestart met het herstel van

de schuurtjes waarna zij met hout werden betimmert om ze een passend

aanzicht te geven.


Op 3 september 2016 werd als afsluiting van het herstel en als start van de

‘beleving’ een open dag georganiseerd. Deze past bij de activiteiten van het

‘Zomerfeest Witharen’.


Toen werd ook de folder met informatie gepresenteerd en een verbeelding van

de ‘cruescule’ (gemaakt door Thea Dijkema) onthult.Met een mooie flyer (gemaakt door Danielle Tesselaar) werden alle bewoners en speciaal ook de schoolkinderen uitgenodigd. Daarnaast werd de flyer ook breder verspreid om geïnteresseerden en toeristen te informeren.


Vanaf nu is het mogelijk de boerderij vanaf de weg te zien, naar de verhalenpaal te luisteren, het informatiebord over de ‘cruescule’ te lezen en de verbeelding hiervan te bekijken.


De folder met informatie over Erve Witharen is vanaf nu te verkrijgen op nummer 17,  eetcafé Witharen – Balkerweg 55, en Galerie en Beeldentuin Witharen (nummer 24)Het is ook mogelijk een afspraak te maken om de boerderij aan

de buitenkant te bekijken, waarbij dan verteld wordt over het

vroegere buitenleven en werken op Witharen. Dit gebeurt onder

andere aan de hand van een gerestaureerd melkwagentje met

voorwerpen van vroeger.


Wilt u meer weten over de geschiedenis van Witharen?


Klik op één van de onderstaande regels:


·Geschiedenis Witharen

·Handleiding Erve Witharen met informatie onder andere uit verhalen

van (oud)bewoners Witharen


In oktober hebben we gezellig mutsjes gebreid voor het

Ouderenfonds in gebouw Irene. Wil je leren breien of haken, of

weet je niet meer precies hoe het ook alweer ging, dan is dit je kans!

Natuurlijk kan je ook je eigen (hand)werk meenemen, de krant lezen,

of een spelletje doen!

Tussendoor wordt er bij een kopje thee of koffie natuurlijk heel

wat afgekletst!


Elke dinsdag is gebouw Irene open van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Kom ook even langs!
Oude kaarten van Witharen en omgeving:


·         Atlas Hottinger 1790 – Ommen


·         Atlas Hottinger 1790 - steden Salland


·         Atlas Huguenin 1829 – Ommerschans


·         Atlas Huguenin 1829 - Oudleusen


·         1851: kaart Ommen-Hardenberg


·         1851: vergroting deel Witharen


·         1866: Kopie kaart Marke Ommen


·         1890: Markegrenzen Provincie Overijssel


·         1894: topografische kaart Ommen Noord


·         1900: topografische kaart Ommen-Balkbrug


·         1913: topografische kaart Ommen-Noord


·         1923: topografische kaart Ommen-Balkbrug


·         1933: topografische kaart Ommen-Noord


·         1956: topografische kaart Ommen-Dedemsvaart


·         1985: topografische kaart Witharen


·         2001: topografische kaart Ommen-Balkbrug


·         2010: Marke grenzen Stad Ommen