Home

Website van Witharen

2019 3fm serious request
Snack en Bar


UITNODIGING Jaarvergadering Plaatselijk Belang op 25 februari.


Op deze avond onder andere een presentatie door Agnes Mentink, Erven-coach buitengebied Ommen en een presentatie van het project zonnepanelen Vinkenbuurt door Ad Lagas.

Ook zijn deze avond diverse vertegenwoordigers uit de Ommer politiek aanwezig en kunt u hen vragen stellen. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!


Het bestuur van Plaatselijk Belang Witharen


Zonnepark Vinkenbuurt Stroomt.  Klik hier voor meer info.


Omgevingsvisie Ommen


De gemeente Ommen is gestart met de Omgevingsvisie. Dit is de afgelopen tijd via verschillende media en kanalen bekend gemaakt. De omgevingsvisie gaat over belangrijke thema’s, doelen en uitdagingen voor de periode van nu tot 2040.

Hoe ziet de gemeente Ommen er in 2040 uit? Wat is hetzelfde gebleven? Wat is veranderd?

De inbreng van inwoners, ondernemers, partners, verenigingen, etc. is nodig om belangrijke keuzes voor een gezamenlijke toekomst te maken. Lees hier de flyer.

Kom daarom op woensdag 18 maart naar de bijeenkomst in gebouw Irene. Inloop vanaf 19:00 uur, aanvang van de avond om 19:30 uur.

Vooraf aanmelden via de website www.ommen.nl/jouwtoekomst wordt zeer op prijs gesteld!


Openingstijden Snack & Bar:


Elke zaterdag is de Snack & Bar open vanaf 17.00 uur!

Vanaf nu kan er ook gepind worden in gebouw Irene!

Klik hier voor het menu en de prijslijst.

Handig om bij de hand te hebben.

Print uit of gebruik de achterkant van de laatste Witharenaar!

Bestel via de patatlijn! 06 - 19 25 80 25

 

Hartelijke groet, namens het bestuur van Gebouw Irene

Agenda

 

25 februari - Jaarvergadering Plaatselijk Belang

6 maart - Jaarvergadering Oranjevereniging

18 maart - Omgevingsvisie Ommen 2040

26 maart - Jaarvergadering Vereniging Gebouw Irene

17 april - Koningsspelen


 

1e zaterdag van de maand: oud papier

elke dag oud ijzer: fam. Slotman, Woestenweg 8a

Deze website gebruikt cookies. Klik op accepteren om onze cookies toe te staan.

Accepteren