AGENDA                WERKGROEP

                              GEBIEDSVISIE

1 sept.             uiterlijk opgave hoorzittingen: statengriffie@overijssel.nl of 038-4998780

8-9 sept.        hoorzittingen: Dinsdag 8 sept. :14.30-17.00

                              Woensdag 9 september : 18.00 – 22.00

    Plaats: Provinciehuis Zwolle, Luttenbergstraat 2 Zwolle

7 okt.               Inspreken voor de commissie vergadering EMB; het kan zijn dat deze mogelijkheid op een andere dag wordt gepland.

7 okt.               Commissie Vergadering EMB       provinciehuis Zwolle; tijd volgt

14 okt.            Vergadering Provinciale Staten                      provinciehuis Zwolle; tijd volgt

    Links