Op dit moment wordt bij de provincie de Ontwerp-structuurvisie

geschreven waarin het voorstel voor het voorkeursalternatief

van Gedeputeerde Staten is opgenomen.

Deze Ontwerp-structuurvisie, met het voorkeursalternatief,

wordt volgens planning samen met het PlanMER ter inzage gelegd van 2 februari tot 16 maart 2009.

 

 

Op basis van het onderzoek en andere redenen zoals

financiƫle en politieke, stelt GS het voorkeursalternatief voor dat volgens hen

het beste is.

Op 28 Januari 2009 wordt het voorstel van Gedeputeerde

staten, in de vorm van de Ontwerp-structuurvisie, naar verwachting bekend

gemaakt..

    Links

de

informatie uit het PlanMER,

advies

van de betrokken bestuursorganen en

de

reacties (zienswijzen) op het PlanMER en de Ontwerp-structuurvisie,

het

advies van de MER-commisie